Zapytania ofertowe

Sprostowanie do informacji o wyniku postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 23.08.2016 r.

sprostowanie_informacji_o_wyniku_postepowania

Informacja o wyniku postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 23.08.2016 r.

Informacja_o_wyniku_postepowania_ofertowego_5_09_2016

Zapytanie ofertowe dotyczące „Zakupu nowej usługi B+R w zakresie opracowania nowej usługi”

Zapytanie_ofertowe_Mawit_Druk_23_08_2016pdf

Załączniki do zapytania ofertowego dotyczącego ” Zakupu nowej usługi B+R w zakresie opracowania nowej usługi”

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

W związku z realizacją projektu pn. ”Zlecenie prac B+R celem opracowania nowego produktu dedykowanego branży informatycznej ukierunkowanej na obsługę podmiotów zajmujących się sztuką” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez MAWIT DRUK WITOLD JAWORSKI zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi B+R w zakresie stworzenia projektu technicznego i projektu funkcjonalnego systemu obsługi sprzedaży wytworów artystycznych.

Załączniki do pobrania:
Treść zapytania ofertowego z dnia 21.08.2017r.

Treść zapytania ofertowego

Załączniki do zapytania ofertowego z dnia 21.08.2017r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Beneficjenta

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy

Informacja o wyniku postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 21.08.2017r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego 21 09 2017