Projekty UE

MAWIT DRUK Witold Jaworski
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Realizacja prac B+R w zakresie technologii szacowania efektywności instalacji fotowoltaicznych”

Celem projektu jest opracowanie narzędzia w postaci systemu efektywności instalacji fotowoltaicznych, za pomocą którego będzie świadczona nowa usługa.

Planowane efekty:
-wskazanie opłacalności instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach budynków;
-umożliwienie skorzystania z zdalnego wirtualnego audytu w zakresie opłacalności instalacji fotowoltaicznych;
-wskazanie optymalnego typu instalacji fotowoltaicznej do zainstalowania na dachu budynku w celu zaspokojenia 100% zapotrzebowania na prą;
-wygenerowanie analizy wraz z podaniem kosztów usługi.

Wartość projektu: 492 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 320 000,00 PLN