Zapytania ofertowe

Sprostowanie do informacji o wyniku postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 23.08.2016 r.

sprostowanie_informacji_o_wyniku_postepowania

Informacja o wyniku postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 23.08.2016 r.

Informacja_o_wyniku_postepowania_ofertowego_5_09_2016

Zapytanie ofertowe dotyczące „Zakupu nowej usługi B+R w zakresie opracowania nowej usługi”

Zapytanie_ofertowe_Mawit_Druk_23_08_2016pdf

Załączniki do zapytania ofertowego dotyczącego ” Zakupu nowej usługi B+R w zakresie opracowania nowej usługi”

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy