Badania i Rozwój

MAWIT DRUK Witold Jaworski
zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zlecenie prac B+R celem opracowania nowego produktu dedykowanego branży informatycznej ukierunkowanej na obsługę podmiotów zajmujących się sztuką”

Efektem prac badawczo-rozwojowych jest dokumentacja projektowa systemu informatycznego do zarządzania sprzedażą dzieł sztuki, składająca się z „Projektu technicznego” i „Projektu funkcjonalnego”.

Zapraszamy do współpracy firmy z branży informatycznej, które są zainteresowane wdrożeniem do swojej oferty stworzonego przez nas i gotowego do implementacji systemu informatycznego.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres md@mawitdruk.com. W odpowiedzi na zgłoszenie przedstawimy szczegółową ofertę współpracy.