Projekty UE

MAWIT DRUK Witold Jaworski
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Realizacja prac B+R w zakresie technologii szacowania efektywności instalacji fotowoltaicznych”

Celem projektu jest opracowanie narzędzia w postaci systemu efektywności instalacji fotowoltaicznych, za pomocą którego będzie świadczona nowa usługa.

Planowane efekty:
-wskazanie opłacalności instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach budynków;
-umożliwienie skorzystania z zdalnego wirtualnego audytu w zakresie opłacalności instalacji fotowoltaicznych;
-wskazanie optymalnego typu instalacji fotowoltaicznej do zainstalowania na dachu budynku w celu zaspokojenia 100% zapotrzebowania na prąd;
-wygenerowanie analizy wraz z podaniem kosztów usługi.

Wartość projektu: 492 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 320 000,00 PLN

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM REALIZACJI PROJEKTU

1. Liczba opracowanych nowych usług: szt. 1

Sposób wyliczenia: W wyniku realizacji projektu zostały opracowane narzędzia pozwalające na świadczenie 1 nowej e-usługi – generowania raportów efektywności instalacji fotowoltaicznej.
Sposób weryfikacji: Weryfikacja w oparciu o informacje dotyczące oferty naszej firmy widniejącej na stronie internetowej – http://mawitdruk.pl/wykorzystajdach-pl/

2. Liczba opracowanych nowych technologii produkcji: szt. 1

Sposób wyliczenia: W wyniku realizacji projektu zostały opracowane narzędzia pozwalające na świadczenie 1 nowej e-usługi – generowania raportów efektywności instalacji fotowoltaicznej.
Sposób weryfikacji: Weryfikacja w oparciu o protokół odbioru badań, potwierdzenie zapłaty za fakturę, demonstracji sposobu korzystania z e-usługi dostępnego na portalu udostępniającego e-usługę – http://mawitdruk.pl/wykorzystajdach-pl/

3. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: szt.1

Sposób wyliczenia: W wyniku realizacji projektu zostały opracowane narzędzia pozwalające na świadczenie 1 nowej e-usługi – generowania raportów efektywności instalacji fotowoltaicznej stanowiącej innowację produktową.
Sposób weryfikacji: Weryfikacja w oparciu o informacje dotyczące oferty naszej firmy widniejącej na stronie internetowej – http://mawitdruk.pl/wykorzystajdach-pl/

4. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: szt.1

Sposób wyliczenia: W wyniku realizacji projektu zostały opracowane narzędzia pozwalające na świadczenie 1 nowej e-usługi – generowania raportów efektywności instalacji fotowoltaicznej.

Sposób weryfikacji: Weryfikacja w oparciu o protokół odbioru badań, potwierdzenie zapłaty za fakturę, demonstracji sposobu korzystania z e-usługi dostępnego na portalu udostępniającego e-usługę – http://mawitdruk.pl/wykorzystajdach-pl/